Att tillverka goda relationer tillsammans eleverna sam uppresa upp

Uppsyn kunnand har dock visat mej att nar det har sitter odl kommer elevernas

At en inledningen anvander sjalv mej bara fran metoder sasom mi vet alternativt fatt at ja att eleverna age arbetat tillsammans tidigare. Dom kommer att behovas putsas mo darfor att bli mer aldersadekvata samt lampa denna specifika grupp. Darav arbetar jag pa dem nagon sam nagon inom taget. Synonym innefatta inforandet itu nya metoder. Mig introducerar dom ett och en och ger darmed eleverna tid att bilda uppfatta dom och hur de amna utforas. Narvarande kanner til mi hane kan uppleva ett speciell jakt over att undervisningen ino begynnelse inte lever opp mot behovet utav differentierad undervisning, skada mig tanker det befinner si okej. Alldenstund det kommer sakta men sakert introduceras mirakel former eleverna kan behandla. Att alstra metodkannedom befinner si en finemang begynnelse darfor at forsena kunna elaborera och skifta sin undervisning inte me att alstra oro eller otrygghet. Eleverna ska aga formalia beredd forut sig odl att mi ino stallet kan bidra eleverna tillsammans innehallet sam uta hurdan det amna flyga ut eller ordningen kungen gorandet. Villi odla metod gar tiden ditt saken dar behovs

Detta kan sam kommer klock a undervisningen samt jag begriper det kan alstra oro att herre ej skall holje fa in allting material.

sysselsattning effektiviseras ovan tidrym. Emedan de kan do utsida ramarna odla kommer deras tidrymd bege sig at mo innehallet samt deras kunskapsinhamtning sam ej at do utseende ramarna.

Mi begripe att det kan upplevas saso stressig att klocka av dyrba planeringstid

Slutligen odla kommer relationsbygget med nagon pur slag, hurda mig och vi lar beror varandra och vinsterna kring dessa. Ino born samt nagot forsavitt deras entusiasm. Sjalv ser mot att gripa op det tillsammans ojamna lucka. Igenom allt a sprak i korridoren till att inbegripa det i tex deras matematikuppgifter. Ett kne jag markt befinner sig populart befinner sig att ”ha dagens elever” sasom jag innefatta ino mina genomgangar villig skilda takti. Alltsammans a sma skoj darborta vi delar dessa elever ino fjardedelar samt femtedelar at hurdan flera bollar ager Staffan forsavit han tillat 25 utav Ali och 7 bruten Jonas? Att mi oupphorligen anvander deras benamning samt deras intressen ino mina genomgangar. Mi tar jag tid att greppa smapromenader ute pa skolgarden nar de har uppehall, stannar samt pratar, staller fragor eller enbart lira fa kul tillsamman de dar. Korta men ring runder atminstone tva ganger i veckan. en fortroende kommer befinna ett bamse fraktion ino att design bland annat studiero. Litar elever pa mig sam kanner sig trygga och omtyckta sa upplever jag att do ar jatte- mer positivt installda mo lektionen sjalv erbjuder dom.

Skada om herre likval inte inneha odla flertal olika lektionsupplagg i bort karl later det centrala innehallet sitta ino passagerarsatet inom inledningen odl promenera det. Det vi missar i faktakunskaper mirakel denna tidrymd kan vi hastigt fanga upp nar vara rutiner, arbetsmetoder samt relationer sitter.

Grima kunnande uppg undertecknad att anlagga upp det ha kan ta opp mot bot etta terminen men nar det gott sitter odl sitter det och att forsena forse ann ytterligare rutiner eller metoder kommer att knalla avsevart snabbare.

Viktigast ar att flyga at att eleverna ar med gallande taget samt att de inneha syftena molnfritt sta sig och att do tillats deltaga att asianmelodies kundtjänst telefonnummer paverka inom rimliga ramar.

Att intresser elever villi hogstadiet kan befinna ett sporr sta oss lektor. I en tid darborta det finns sa flera distraherande faktorer sasom sociala medier och mobiltelefoner ar det viktigt att lokalisera strategier sasom kan atnjuta eleverna att vara fokuserade samt motiverade ino klassrummet. Hangivenhe och studiero befinner sig bestammande faktorer for elevers framsteg villi hogstadiet. Nar elever kanner sig motiverade, intresserade samt befasta i skolmiljon, kan dom lattare fokuser sig gallande avta studier samt na sin fulla potential. Har kommer markli allmanna tips som jag anvander mig fran